Kết Quả VN - Kết Quả Xổ Số 3 Miền, XS, KQXS, XSKT Nhanh Nhất

Xổ số Power Thứ 5 ngày 30/05/2024

 • 04 07 08 12 23 31 45

  Giá trị Jackpot 1: 49,053,378,900 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4,674,090,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 49,053,378,900
  Jackpot 2 | 1 4,674,090,000
  Giải nhất 29 40.000.000
  Giải nhì 1,092 500.000
  Giải ba 19,617 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 28/05/2024

 • 01 25 29 37 40 54 50

  Giá trị Jackpot 1: 47,522,322,750 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4,503,972,650 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 47,522,322,750
  Jackpot 2 | 0 4,503,972,650
  Giải nhất 11 40.000.000
  Giải nhì 628 500.000
  Giải ba 15,067 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 25/05/2024

 • 15 22 38 39 43 53 20

  Giá trị Jackpot 1: 44,500,277,100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4,168,189,800 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 44,500,277,100
  Jackpot 2 | 0 4,168,189,800
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 547 500.000
  Giải ba 12,607 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 23/05/2024

 • 08 12 42 47 51 52 36

  Giá trị Jackpot 1: 42,733,638,750 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,971,896,650 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 42,733,638,750
  Jackpot 2 | 0 3,971,896,650
  Giải nhất 11 40.000.000
  Giải nhì 627 500.000
  Giải ba 14,273 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 21/05/2024

 • 01 02 14 32 33 41 04

  Giá trị Jackpot 1: 40,422,908,100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,715,148,800 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 40,422,908,100
  Jackpot 2 | 0 3,715,148,800
  Giải nhất 11 40.000.000
  Giải nhì 640 500.000
  Giải ba 14,585 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 18/05/2024

 • 12 18 20 25 27 52 44

  Giá trị Jackpot 1: 37,855,412,400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,429,871,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 37,855,412,400
  Jackpot 2 | 0 3,429,871,500
  Giải nhất 12 40.000.000
  Giải nhì 740 500.000
  Giải ba 14,703 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 16/05/2024

 • 20 25 27 39 45 55 44

  Giá trị Jackpot 1: 35,985,134,550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,222,062,850 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 35,985,134,550
  Jackpot 2 | 0 3,222,062,850
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 538 500.000
  Giải ba 12,439 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 14/05/2024

 • 05 17 36 40 46 50 01

  Giá trị Jackpot 1: 33,986,568,900 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,442,952,100 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 33,986,568,900
  Jackpot 2 | 1 3,442,952,100
  Giải nhất 13 40.000.000
  Giải nhì 554 500.000
  Giải ba 12,448 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 11/05/2024

 • 19 23 25 43 46 54 42

  Giá trị Jackpot 1: 31,730,182,500 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,192,242,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 31,730,182,500
  Jackpot 2 | 0 3,192,242,500
  Giải nhất 12 40.000.000
  Giải nhì 546 500.000
  Giải ba 11,770 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 09/05/2024

 • 03 16 21 36 37 40 31

  Giá trị Jackpot 1: 62,575,096,350 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5,660,148,700 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 1 62,575,096,350
  Jackpot 2 | 1 5,660,148,700
  Giải nhất 66 40.000.000
  Giải nhì 888 500.000
  Giải ba 17,709 50.000
Cầu lô đẹp nhất ngày 31/05/2024
47,74
67,76
57,75
70,07
42,24
31,13
69,96
13,31
49,94
18,81
Cầu đặc biệt đẹp ngày 31/05/2024
85,58
36,63
24,42
74,47
75,57
06,60
09,90
83,38
64,46
49,94
Online
[X]
i9bet